Logo Projek IniSelamat datang ke WikiProjek Permainan video di Wikipedia Bahasa Melayu! sebuah Wikiprojek yang diasaskan untuk ahli-ahli wikipedia bekerjasama dalam rencana-rencana yang berkaitan dengan Permainan video dan topik-topik yang bekenaan dengannya!.


Matlamat

  • Mewujudkan garis panduan dan cadangan cadangan untuk rencana yang menerangkan segala aspek permainan video
  • Menambah baik Liputan Wikipedia tentang permainan video dengan
  • Ialah perkara pusat dibincangkan untuk isu yang berkaitan dengan permainan video pada wikipedia
  • Mengekalkan portal ini