Ratna Moetoe Manikam
Ratna Moetoe Manikam adalah sebuah filem dari Hindia Timur Belanda (kini Indonesia). Plotnya adalah versi moden dari kisah klasik, diadaptasi dari drama panggung berjudul Djoela Djoeli Bintang Tiga. Menurut pengarah Tan Tjoei Hock, penggambaran terganggu dengan kedatangan pasukan Jepun di Hindia Timur Belanda pada awal 1942, dan filem ini dilancarkan semasa penaklukan, tapi kini filem ini dianggap hilang. Poster iklan itu untuk filem ini diterbitkan di majalah Poestaka Timoer pada tahun 1941.Kredit pengiklanan: Java Industrial Film; dibaikpulih oleh Chris Woodrich

Lihat juga