Pendokumenan templat
Hierarki rencana tunas
  • Tunas-kesusasteraan
  • Tunas

Mengenai templat ini

Templat ini digunakan untuk mengenal pasti tunas berkaitan dengan kesusasteraan . Ia menggunakan {{asbox}}, yang merupakan satu meta-templat yang direka untuk memudahkan proses mewujudkan dan mengekalkan templat tunas.

Penggunaan

Menaip {{Tunas-kesusasteraan}} menghasilkan pesanan yang ditunjukkan pada permulaan, dan menambah rencana untuk kategori berikut:

Maklumat umum

Ini ialah templat tunas. Berikut satu penjelasan yang ringkas templat ini; sila rujuk Wikipedia:Rencana tunas untuk maklumat penuh.

Apakah rencana tunas?

Rencana tunas ialah satu artikel yang mengandungi hanya beberapa ayat teks yang terlalu pendek untuk menyediakan liputan ensiklopedia subjek.

Bagaimanakah rencana tunas dikenal pasti?