Syair Nuri dengan Simbangan merupakan manuskrip yang ditulis sebelum 1866 di Palembang. Ia dikarang oleh Sultan Badruddin dan memiliki 3,226 perkataan dalam 740 ayat.

Ia diterbitkan semula oleh Jumsari Jusuf, Tuti Munawar, Retnadi Geria & Amin Fukri Hoesin (eds.), Antologi Syair Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama, Jakarta: Proyek Pembangunan Media Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, 1978, part X, pp.221-233.

Manuskrip asal disimpan di Ml 8: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Rujukan


Pautan luar


Senarai Kesusasteraan Melayu
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z