Syair Hamzah Fansuri merupakan sebilangan syair Melayu kesusteraan klasik yang berbentuk keagamaan yang ditulis oleh Hamzah Fansuri.

Ulasan berbentuk sarjana mengenai Syair Hamzah Fansūrī telah dibuat oleh G.W.J. Drewes & L.F. Brakel, The Poems of Hamzah Fansuri, Dordrecht: Foris, 1986. Bibliotheca Indonesica no.26, published for the Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. J. Doorenbos, De Geschriften van Hamzah Pansoeri, dissertation, University of Leiden, 1933.

Syair Hamzah Fansūrī ditulis dalam bentuk manuskrip pada akhir 1700-an di Aceh. Ia terdiri dari 16,521 perkataan yang dirangkumi oleh 3,546 rangkap. Ia juga muncul dalam buku pengarang barat seperti:- references: Nombor syair, nombor stanza dan verse (abcd):

  • 1-32: puisi muncul dalam Drewes & Brakel
  • 33-44: puisi lanjut muncul dalam Doorenbos, pp.61-89
  • 45: puisi muncul dalam Doorenbos, pp.118-119
  • 46: petikan of Syair Perahu, Doorenbos, pp.16-17
  • 47: petikan Syair Dagang, Doorenbos, pp.21-33.

Antara Syairnya


Pautan luar


Senarai Kesusasteraan Melayu
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z