Berikut ialah senarai akhbar yang diterbitkan mengikut negara.

Akhbar di Malaysia

Akhbar-akhbar di Malaysia

Berikut ialah senarai akhbar yang diterbitkan di Malaysia mengikut bahasa.

Bahasa Melayu

Akhbar Mingguan

Akhbar Siasah