Privasi atau kerahsiaan peribadi ialah keupayaan seseorang individu atau kumpulan untuk memencilkan diri mereka sendiri, atau maklumat tentang diri mereka, dan dengan itu dapat meluahkan perasaan mereka secara terpilih. Sempadan dan kandungan untuk apa yang dianggap privasi berbeza antara budaya dan individu, tetapi berkongsi tema yang sama. Apabila sesuatu itu dianggap privasi atau bersifat peribadi kepada seseorang, ia biasanya bermaksud bahawa sesuatu itu sangat istimewa atau sensitif kepada mereka. Domain privasi sebahagiannya bertindih dengan keselamatan (kerahsiaan). Privasi boleh termasuk konsep penggunaan dan perlindungan yang sesuai untuk maklumat. Privasi juga boleh mengambil bentuk autonomi ke atas tubuh sendiri.

Rujukan

Sumber