Perisian komputer (juga di Singapura: sofwe[nota 1]) terdiri daripada program-program, dokumentasi pengguna (manual penggunaan perisian), dokumentasi sistem (maklumat mengenai keperluan sistem) dan data konfigurasi (data-data yang diperlukan atau parameter "setting" yang membolehkan perisian tersebut beroperasi supaya komputer dapat melakukan sesuatu tugas yang diarahkan pengguna atau ditentukan oleh pembangun perisian tersebut.

Jenis

Perisian boleh dibahagikan kepada empat kelas utama iaitu perisian sistem, perisian pengaturcaraan, perisian penggunaan, Perisian untuk tujuan penyelenggaraan dan keselamatan.

 • Perisian pengendalian membantu mengawal perkakasan komputer, sistem komputer dan sebagai contoh "Operating system", Disk Partition, BIOS, GRUB, MBR dan lain-lain berkaitan.
 • Perisian pengaturcaraan selalunya menyediakan alatan untuk memudahkan pembikinan perisian itu sendiri. Contohnya pengkompil, penyunting teks dan lain-lain berkaitan .
 • Perisian penggunaan atau aplikasi membantu menjalankan tugas-tugas bersifat gunaan(tidak berkenaan dengan komputer) seperti mengarang, melukis, mengedit gambar dan sebagainya.
 • Rencana utama:
  • Perisian bebas - perisian percuma, perisian sumber terbuka
  • Program komputer - satu daripada unit kecil dari perisian seperti "simpan (save)", calculate (kira-kira), padam fail (delete) dan lain-lain.
  • Perisian pengendalian
  Rencana utama: Sistem pengendalian
  • Perisian pengaturcaraan
  • Perisian aplikasi
  • Perisian aplikasi penyelenggaraan dan Keselamatan
  • Perisian Utiliti (Utility)
  • Perisian Anti-Virus
  • perisian yang dibangunkan untuk tujuan penyelenggaraan dan keselamatan oleh juruteknik dari India seperti
   1. ^ [sof-wé], dipinjam daripada kata bahasa Inggeris software - sebagai contoh: "Sofwe 'chatbox' bantu pesakit nilai keadaan kesihatan mereka". Berita Harian. 18 Julai 2018. Dicapai pada 14 Disember 2018.

   Rujukan

   Pautan luar