Dalam psikologi tingkah laku, pengukuhan ialah akibat yang akan memperkuat tingkah laku sesuatu organisma bila-bila tingkah laku itu didahului oleh rangsangan anteseden tertentu. Kesan penguatan ini boleh diukur sebagai kekerapan lebih tinggi bagi tingkah laku (contohnya, menarik tuas dengan lebih kerap), tempoh lebih panjang (contohnya, menarik tuas selama jangka masa lebih lama), magnitud lebih besar (contohnya, menarik tuas dengan daya lebih besar), atau kependaman lebih pendek (contohnya, menarik tuas dengan lebih pantas ikutan rangsangan anteseden).

Sungguhpun dalam banyak kes, rangsangan pengukuhan ialah rangsangan pengganjaran yang "dihargai" atau "disukai" oleh individu berkenaan (contohnya, wang diterima daripada mesin lubang selit, rasa ganjaran, euforia yang dihasilkan oleh dadah menagihkan), ini bukan keperluan. Sesungguhnya, pengukuhan tidak langsung memerlukan individu untuk dengan sedar mengamati kesan yang dicungkil oleh rangsangan.[1] Tambahan lagi, rangsangan yang "mengganjar" atau "disukai" tidak sentiasa memperkukuh: sekiranya individu memakan di restoran makanan segera (gerak balas) dan menyukai perisa makanan berkenaan (rangsangan), tetapi mempercayai bahawa makanan berkenaan adalah tidak bagus untuk kesihatannya, ia mungkin tidak memakannya lagi dan lalu tingkah laku ini tidak memperkukuh dalam keadaan itu.[petikan diperlukan] Maka, pengukuhan hanya berlaku sekiranya ada penguatan tingkah laku yang dapat diperhatikan.

Dalam kebanyakan kes, pengukuhan merujuk peningkatan tingkah laku tetapi istilah ini juga boleh merujuk peningkatan ingatan. Salah satu contoh kesan ini dipanggil pengukuhan pascapelatihan yang melibatkan rangsangan (contohnya, makanan) diberi sejenak selepas sesi pelatihan meningkatkan pembelajaran.[2] Rangsangan ini juga boleh beremosi. Salah satu contoh baik ialah bahawa ramai orang boleh menjelaskan perincian kedudukan mereka apabila mereka mendapati bahawa Pusat Dagangan Dunia diserang.[3]

Pengukuhan merupakan bahagian penting bagi penyesuaian operan atau berperantaraan.

Lihat juga