Templat "Tahukah anda...?"
Senarai daftar mingguan terkiniMinggu 39
Senarai 1, 2STA1, STA2
Perbincangan & CadanganPW:TA
PeraturanWP:TA
Arkib Tahunan TAT:ATTA
Arkib Bulanan TAWP:ABTA
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Laman ini adalah sebahagian daripada laman projek Tahukah anda. Jika anda mahu menambah info baharu, sila cadangkan kepada kami atau menyumbang terus info baharu itu ke dalam senarai pemaparan info automatik kami.

Laman ini adalah sambungan senarai dari laman pertama. Jika Kategori yang anda mahu tiada disini sila klik senarai dibawah untuk ke kategori pilihan anda:

Agama dan Kepercayaan | Anatomi dan Perubatan | Bahasa dan Tulisan | Budaya dan Masyarakat | Cuaca dan Iklim | Elektronik dan Komputeran | Ekonomi dan Kewangan | Fizik dan Astronomi | Geografi | Haiwan dan Tumbuhan | Kejuruteraan | Ketenteraan dan Pertahanan | Kimia | Makanan dan Minuman

Media dan Hiburan

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/15
Tahukah anda/15/6
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/42
Tahukah anda/42/8
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/69
Tahukah anda/69/8
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/96
Tahukah anda/96/7
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/123
Tahukah anda/123/7

Matematik dan Statistik

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/16
Tahukah anda/16/8
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/43
Tahukah anda/43/6
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/70
Tahukah anda/70/5
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/97
Tahukah anda/97/5
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/124
Tahukah anda/124/4

Muzik dan Filem

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/17
Tahukah anda/17/3
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/44
Tahukah anda/44/7
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/71
Tahukah anda/71/7
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/98
Tahukah anda/98/6
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/125
Tahukah anda/125/6

Negara dan Antarabangsa

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/18
Tahukah anda/18/3
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/45
Tahukah anda/45/3
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/72
Tahukah anda/72/2
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/99
Tahukah anda/99/2
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/126
Tahukah anda/126/3

Pengangkutan

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/19
Tahukah anda/19/9
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/46
Tahukah anda/46/4
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/73
Tahukah anda/73/4
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/100
Tahukah anda/100/4
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/127
Tahukah anda/127/4

Peraturan dan Undang-undang

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/20
Tahukah anda/20/3
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/47
Tahukah anda/47/3
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/74
Tahukah anda/74/3
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/101
Tahukah anda/101/3
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/128
Tahukah anda/128/2

Peralatan dan Kemudahan

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/21
Tahukah anda/21/6
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/48
Tahukah anda/48/3
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/75
Tahukah anda/75/3
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/102
Tahukah anda/102/3
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/129
Tahukah anda/129/3

Permainan dan Sukan

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/22
Tahukah anda/22/5
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/49
Tahukah anda/49/5
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/76
Tahukah anda/76/3
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/103
Tahukah anda/103/3
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/130
Tahukah anda/130/3

Politik dan Kerajaan

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/23
Tahukah anda/23/4
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/50
Tahukah anda/50/4
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/77
Tahukah anda/77/4
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/104
Tahukah anda/104/3
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/131
Tahukah anda/131/3

Sastera dan Penulisan

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/24
Tahukah anda/24/2
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/51
Tahukah anda/51/3
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/78
Tahukah anda/78/3
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/105
Tahukah anda/105/2
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/132
Tahukah anda/132/2

Sejarah dan Arkeologi

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/25
Tahukah anda/25/7
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/52
Tahukah anda/52/6
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/79
Tahukah anda/79/6
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/106
Tahukah anda/106/5
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/133
Tahukah anda/133/5

Sosial dan Kemasyarakatan

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/26
Tahukah anda/26/4
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/53
Tahukah anda/53/4
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/80
Tahukah anda/80/3
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/107
Tahukah anda/107/3
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/134
Tahukah anda/134/3

Tempat dan Benua

Perkara Laman yang sudah diisi dengan info Laman yang belum diisi dengan info
Gambar
Wikipedia:Tahukah anda/27
Tahukah anda/27/4
Info
Ruangan 1 Wikipedia:Tahukah anda/54
Tahukah anda/54/3
Ruangan 2 Wikipedia:Tahukah anda/81
Tahukah anda/81/3
Ruangan 3 Wikipedia:Tahukah anda/108
Tahukah anda/108/2
Ruangan 4 Wikipedia:Tahukah anda/135
Tahukah anda/135/2