Anjing dan biri-biri merupakan antara haiwan pertama yang dibelajinakkan.

Pembelajinakan, pendomestikan atau domestikasi ialah proses yang melibatkan populasi haiwan atau tumbuhan berubah pada tahap genetik melalui proses pemilihan, untuk menonjolkan sifat yang membawa faedah kepada manusia.

Lihat juga