Pekan secara amnya merujuk kepada suatu petempatan yang lebih kecil daripada bandar.

Ia juga boleh merujuk kepada topik-topik lain:

Geografi

      • Pokok pekan, nama am untuk sejenis pokok jemuju spesies Carya illinoinensis.