Sebuah pejabat di UK

Pejabat secara umumnya adalah sebuah bilik atau kawasan yang digunakan untuk berkerja; pejabat juga boleh merujuk kepada bangunan di mana bilik atau kawasan kerja tersebut terletak. Apabila digunakan sebagai kata sifat, istilah "pejabat" mungkin merujuk kepada hal berkaitan perniagaan. Dalam tatacara perundangan, sebuah syarikat atau pertubuhan memiliki pejabat di mana-mana tempat yang mana ia mempunyai kehadiran rasmi, walaupun kehadiran itu adalah terdiri daripada, senbagai contoh, gudang simpanan yang menggantikan pejabat.

Sebuah pejabat merupakan fenomena seni bina dan reka bentuk dan juga fenomena sosial,sama ada ia adalah sebuah pejabat kecil seperti meja di sudut "kedai" yang sangat kecil hinggalah seluruh aras sebuah bangunan dan sehingga sebuah bangunan besar khusus yang didedikasikan untuk satu syarikat. Istilah moden untuk pejabat biasanya merujuk kepada tempat kerja para pekerja kolar putih.


Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.