Istilah Melayu boleh membawa maksud dan pengertian yang berbeza iaitu:-