Kediaman rasmi ialah tempat tinggal bagi ketua negara, ketua negeri, gabenor atau lain-lain sama ada dalam tempoh perkhidmatan atau tidak terikat dengan tempoh tertentu.

Contoh kediaman rasmi

Malaysia

Lihat juga kategori: Istana di Malaysia

Persekutuan

Negeri-negeri

 • Perlis
  • Istana Arau (Raja)
  • Kediaman Rasmi Menteri Besar (Menteri Besar)

Singapura

 • Istana (Presiden)
   • Istana Malacañang, kediaman rasmi Presiden Filipina.
   • Rumah Putih, kediaman rasmi Presiden Amerika Syarikat.