Logo Free Cultural Works

Kandungan bebas, atau maklumat bebas adalah sejenis kerja berfungsi, kerja seni, atau kandungan kreatif tanpa halangan sah berkaitan kepada kebebasan masyarakat untuk menggunakan, mengedarkan semula, dan membuat versi diubahsuaikan dan kerja berdasarkan dari kandungan itu.

Lesen kandungan bebas

Lesen Sains Kerekaan (DSL) dan Lesen Dokumentasi Bebas GNU (GFDL) merupakan lesen copyleft untuk kandungan bebas.

Contoh

Banyak projek Yayasan Wikimedia, termasuklah Wikipedia, bersifat kandungan bebas.

Lihat juga