Hikayat Shahrul Kamar atau juga dikenali sebagai Hikayat Shah Kobad merupakan sebuah hikayat lama Melayu yang terpengaruh oleh corak kesusasteraan Hindu-Jawa. Ia telah diterbitkan semula dalam bentuk bercetak oleh DBP.

Hikayat Shahrul Kamar merupakan sebuah hikayat lama yang bercorak campuran Parsi Hindu ciptaan sebelum T.M. 1736, yang ada tercatit namanya di dalam daftar Werndly dengan nama Hikayat Shah Kobad. Aliran bentuk hikayat ini banyak mencontohi Hikayat Seri Rama.


Senarai Kesusasteraan Melayu
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z