Hikayat Maharaja Boma atau juga dikenali sebagai Maharaja Boma, Sang Boma, atau Hikayat Sang Boma merupakan sebuah syair Melayu kesusteraan klasik. Salah satu salinan manuskrip terdapat di Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur dengan rujukan MS 136. Nama pengarangnya tidak diketahui.

Hikayat Maharaja Boma tidak diketahu tarikh, bersaiz 35 x 21sm. [35 x 21sm] dengan 59 halaman. Terdapat 27 baris setiap halaman dan 17 perkataan setiap baris.

Naskhah Hikayat Maharaja Boma telah ditulis atas kertas kajang putih bergaris dengan pensil dan mempunyai 10 bab. Hikayat berjilid kulit keras berwarna merah. Manuskrip berkeadaan baik . Tulisan di beberapa halaman telah pudar dan tulisan agak kabur. Ditulis dengan dakwat hitam.

Pautan luar


Senarai Kesusasteraan Melayu
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z