Hikayat Purasara.

Hikayat Purasara merupakan sebuah hikayat lama Melayu. Ia telah diterbitkan semula dalam bentuk bercetak oleh DBP.Senarai Kesusasteraan Melayu
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z