Hikayat Panji Kuda Semirang atau juga dikenali sebagai Panji Semirang, Hikayat Jawa atau Hikayat Panji kuda Semirang merupakan satu bentuk penulisan rakyat dalam bahasa Melayu.

Salah satu manuskrip tersimpan dalam repository Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Manuskrip tersebut tanpa tarikh didapati dari Pulau Langkawi, Kedah. Ia berukuran 34 x 21 sm dan 438 hlm. Secara purata 22 baris bagi setiap halaman dan ditulis dalam bahasa Malay, tulisan Jawi. Ia ditulis pada kertas nipis berwarna putih tanpa mempunyai kulit luar. Manuskrip itu berada dalam kedaan tidak lengkap dan tidak memuaskan. Jalan ceritanya sukar untuk ditentukan kerana beberapa halaman telah hilang dan ada diantara helaiannya telah tercerai, koyak dan rosak dimakan serangga.

Beberapa perkataan pendahuluan seperti ‘sebermula’ ditulis dengan dakwat merah, dan yang lain-lain ditulis dengan menggunakan dakwat hitam. Pada halaman pertama dan akhir tertulis dengan pensil nama ku Aminah binti Ku Chik. Hikayat dibeli daripada A.B. Hifisnah Langkawi.

Analisa Karya

  • A literary analysis of Hikayat Panji Semirang/ Joseline Suzette Adrienne Over De Linden. University of Auckland. 899.22109 Ove. No. ID 5192. DBP.
  • Hikayat Kuda Semirang Sari Panji Pandai Rupa/ Wan Faezah Wan Mansor. Western Australia, 1974. 398.209598 Fae. No. ID 13268. DBP.
  • Hikayat Panji Semirang/ Hamsiah A. Hamid (penyelenggara). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004. Vii, 140 ms. 19sm. ISBN 983-62-7908-3. Dok 398.209598 Hik. ID 40400. DBP.
  • Hikayat Panji Semirang. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara, 1961. 160ms. 22sm. 398.20959s Hik. ID 33949. DBP.
  • Hikayat Panji Semirang. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara, 1992. Xxiv, 148ms, 22.5sm. 899.233 Hik. ID19867. DBP.
  • Hikayat Panji Semirang dan Hikayat Ken Tambohan. Nik Maimunah Yahya; Zaharah Yahya; Zaharah Mohd. Khalid (Peny.) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1964. 187ms; 18sm. 398.209595 Hik. ID 75510. DBP.

Pautan luar


Senarai Kesusasteraan Melayu
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z