Hikayat Negeri Johor merupakan salah satu daripada kesasteraan bahasa Melayu lama yang menggambarkan keadaan di Riau dan Selangor sehingga awal kurun ke sembilan belas. [1]

Hikayat ini mempunyai pengaruh Bugis.

Rujukan


Senarai Kesusasteraan Melayu
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z