Hikayat Misa Taman Jayeng Kusuma.

Hikayat Misa Taman Jayeng Kusuma merupakan sebuah hikayat lama Melayu yang terpengaruh oleh corak kesusasteraan Hindu-Jawa. Ia telah diterbitkan semula dalam bentuk bercetak oleh DBP.Senarai Kesusasteraan Melayu
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z