Hikayat Anbiya merupakan sebuah hikayat lama Melayu.

Ia terdapat dengan rujukan Hikayat Anbiya [Microfilm: NL 7925]. [19??]. [S.l. : s.n.]. (RRARE 899.2302 HIK)

Pautan luar