Hari Angkatan Tentera merupakan hari di mana sesebuah negara mengistiharkan hari tersebut sebagai menghormati dan menghargai pasukan bersenjata mereka.

Amerika Syarikat

Hari Angkatan Tentera Amerika Syarikat disambut pada Sabtu ketiga setiap bulan Mei.

Australia dan New Zealand

Hari ANZAC merupakan cuti umum yang disambut pada 25 April bersempena Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC).

Indonesia

Hari Tentera Nasional Indonesia ditetapkan pada 5 Oktober pada setiap tahun.

Malaysia

Hari Angkatan Tentera Malaysia ditetapkan pada 16 September pada setiap tahun.

Singapura

Hari Angkatan Bersenjata Singapura ditetapkan pada 1 Julai pada setiap tahun.

Thailand

Hari Angkatan Tentera Diraja Thai ditetapkan pada 18 Januari pada setiap tahun.

United Kingdom

Hari Angkatan Tentera British disambut pada Sabtu terakhir setiap bulan Jun.

Lihat juga