Sila gunakan kategori berikut untuk jenis haiwan berlainan: