Berikut ialah artikel berkaitan tentera Amerika Syarikat.