Negara yang berciri Republik — mengikut bentuk kerajaan mereka.