Kejuruteraan ialah salah satu aplikasi sains untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia.