Geografi ialah kajian saintifik tentang kelainan-kelainan tempat mengenai aspek-aspek alam yang fizikal dan manusia. Perkataan ini berasal daripada kata majmuk bahasa Yunani γεωγραφία geographia, gabungan γη atau γαια gaia ("Bumi") dan γραφειν grafein ("menerangkan").

Geografi fizikal tertumpu kepada sains bumi (kekadangnya digelar "Sains Sistem Bumi"). Ia menerangkan pola fizikal, meteorologi dan ekologi bumi. Sebaliknya, geografi manusia merangkumi geografi ekonomi, politik serta kebudayaan dan menumpukan kepada sains kemasyarakatan, iaitu aspek-aspek alam yang bukan fizikal. Ia memeriksa bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan sesuatu tempat dan kesannya kepada alam fizikal.

Ahli geografi bukan sahaja menyelidiki ciri-ciri alam semula jadi dan kemanusiaan tetapi juga tempat alam di sistem suria dan alam semesta.