Bustanus al-Salatin (judul lengkapnya Bustan al-Salatin fi Dhikr al-Awwalin wa 'l-Akhirin) atau yang membawa erti Taman Raja-raja merupakan sebuah kitab hasil karangan Nuruddin al-Raniri yang dihasilkan pada tahun 1636.[1] Ia merupakan salah satu hasil kesusteraan Melayu klasik.


Bab dalam Bustan al-Salatin