Bukit Lagong terletak di Sungai Buloh,Selangor,Malaysia. Puncak bukit ini kelihatan jelas dari Hospital Sungai Buloh, 1.5 km sahaja.